Warranti Seumur Hidup - Daftar Quinny Anda

Warranti Seumur Hidup Quinny

Anda perlu mendaftar warranti produk Quinny anda dalam 30 hari selepas pembelian. Sila ambil perhatian bahawa produk yang tidak didaftarkan mengikut terma dan syarat atau tanpa bukti pembelian yang sah, tidak akan diterima pendaftarannya. Salinan digital bukti pembelian (resit) juga perlu dimuat naik untuk mengesahkan pembelian produk.

 Waranti seumur hidup Quinny hanya sah bagi semua stroller Quinny yang dibeli dari 30 Mac 2017. Stroller Quinny yang dibeli sebelum tarikh tersebut pula akan berada di bawah lindungan waranti standard, iaitu 24 atau 36 bulan bergantung kepada terma & syarat warranti waktu pembelian.  Sila rujuk kepada terma dan syarat warranti Quinny.