Daftar Quinny Anda

Warranti Seumur Hidup Quinny

Anda perlu mendaftar warranti produk Quinny anda dalam 30 hari selepas pembelian. Sila ambil perhatian bahawa produk yang tidak didaftarkan mengikut terma dan syarat atau tanpa bukti pembelian yang sah, tidak akan diterima pendaftarannya. Salinan digital bukti pembelian (resit) juga perlu dimuat naik untuk mengesahkan pembelian produk.   Sila rujuk kepada terma dan syarat warranti Quinny.